Skuteczność kolportażu ulotek

Skuteczność kolportażu ulotek

W tym miejscu należy szerzej opisać znaczenie wyrażenia ,,kolportaż’’, bowiem termin ten wydaje się kluczowy dla zrozumienia istoty bezadresowego doręczenia materiałów reklamowych takich jak ulotki, gazetki czy broszury reklamowe.

Poprzez kolportaż do skrzynek pocztowych należy rozumieć dostarczenie i pozostawienie w skrzynce pocztowej materiału reklamowego. Dostarczenie takie dokonuje się bez jakiegokolwiek zawiadomienia o tym fakcie posiadacza skrzynki pocztowej oraz tym bardziej bez pokwitowania przez niego odbioru ulotki, czy też gazetki reklamowej. Choć materiały reklamowe często znaleźć można w skrzynkach pocztowych, co jest wiedzą powszechną, zatem nie wymaga dowodu, warto podkreślić, że mechanizm ich dostarczania różni się znacząco od tradycyjnej, nierejestrowanej przesyłki pocztowej. Jedynym wspólnym elementem jest fakt, że dostarczenie materiału reklamowego w formie  listu pocztowego (nierejestrowanego) nie  wymaga potwierdzenia odbioru, kolportaż bezadresowy również nie oferuje tego rodzaju weryfikacji. Kluczowe różnice pomiędzy tymi dwoma metodami dotyczą kosztów oraz zasięgu. Dostarczenie przesyłki reklamowej w formie listu nierejestrowanego na Poczcie Polskiej kosztuje średnio 3,90 zł  (dane z https://cennik.poczta-polska.pl/, Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym). Poczta Polska w żaden sposób jednak nie gwarantuje, że przesyłka nierejestrowana zawierająca materiał reklamowy zostanie skutecznie doręczona. Przesyłki takie cieszą się jednak swego rodzaju większą estymą wśród odbiorców z uwagi na zaufanie do Poczty Polskiej. Na dowód powyższych danych poniżej przytaczamy zrzut ekranu z powszechnie dostępnego cennika Poczty Polskiej S.A.:

cennik poczta polska

 

Z kolei kolportaż materiałów reklamowych jest znacznie tańszą alternatywą – średni koszt wynosi zaledwie 0,08 zł. Sama usługa natomiast nie różni się zasadniczo od usługi przesyłki listowej nierejestrowanej oferowanej przez Pocztę Polską S.A. – również nie przewiduje potwierdzenia odbioru oraz śledzenia przesyłki. Takie niskie koszty kolportażu bezadresowego sprawiają, że wiele firm decyduje się na tę formę dystrybucji materiałów reklamowych, pomimo jej pewnych ograniczeń. Zdecydowanie się na metodę dostarczania dużej ilości materiałów reklamowych, takich jak ulotki, gazetki itp. może być kluczowym elementem strategii marketingowej przedsiębiorstwa, zarówno pod kątem efektywności kosztowej, jak i skuteczności dotarcia do potencjalnego odbiorcy. W przykładzie, gdzie rozważane jest dostarczenie 100 000 sztuk ulotek, różnice w kosztach między dostarczeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej a metodą kolportażu przez firmę Ulotki24.com stają się szczególnie zauważalne. Przy użyciu Poczty Polskiej i wykorzystaniu listu nierejestrowanego, który kosztuje średnio 3,90 zł za sztukę, całościowy koszt dystrybucji 100 000 egzemplarzy wyniósłby 390 000 zł. Za tę cenę Klient nie uzyskuje niczego innego niż deklaracji że instytucja taka jak Poczta Polska dostarczy materiał do skrzynek pocztowych. Z drugiej strony, opcja kolportażu za pośrednictwem Ulotki24, gdzie średni koszt wynosi 0,08 zł za sztukę, przy tej samej liczbie ulotek, koszt całkowity wynosiłby zaledwie 8 000,00 zł. Jest to zatem znacząca oszczędność w porównaniu do wysyłki  materiałów reklamowych listem nierejestrowanym. Zarówno w przypadku przesyłek nierejestrowanych Poczty Polskiej, jak i kolportażu materiałów reklamowych oferowanego przez firmę Ulotki24 brak możliwości śledzenia przesyłki oraz potwierdzenia dostarczenia materiału do rąk odbiorcy może sprawiać, że zleceniodawca takiego kolportażu, czy też nadawca przesyłki nierejestrowanej nie ma pewności, czy materiały reklamowe faktycznie trafią do zamierzonych odbiorców.

W kontekście działań branży kolportażu, istotne jest zwrócenie uwagi na charakterystyczne praktyki, które mają za zadanie zminimalizować koszty usługi. Mimo że branża ta nie jest w stanie równać się z dokładnością i pewnością dostarczenia, jaką oferują usługi pocztowe (np. list rejestrowany), wypracowane metody umożliwiają pewien stopień monitorowania i weryfikacji. Praktyki te opierają się głównie na implementacji standardów raportowania, które, choć są swoistym kompromisem, stanowią cenny mechanizm kontroli dla klientów, którzy decydują się na korzystanie z usług kolportażu. W ramach tych standardów, dostawcy usług często przedstawiają klientom fotografie z ulotkami, które zostały wrzucone do skrzynek pocztowych.

 

 

kolportaż ulotek

 

 

Należy wyraźnie podkreślić, że materiały reklamowe docierają do skrzynek pocztowych codziennie i w znaczących ilościach. Ulotki te lub gazetki często są wyciągane ze skrzynek i wyrzucane przez adresata nawet bez zapoznania się z ich treścią.

Dlatego też, branża dystrybucji materiałów reklamowych wypracowała specyficzne standardy raportowania, mające na celu zapewnienie pewnej kontroli oraz jakości świadczonej usługi. Standardy te często zakładają dostarczenie losowo wybranych zdjęć ze skrzynek pocztowych, na których widać roznoszone ulotki, co jest dowodem ich dystrybucji.  Choć standardy w branży dystrybucji bezadresowej materiałów reklamowych zakładają pewne mechanizmy kontroli i weryfikacji, dostarczenie zdjęć każdej indywidualnej skrzynki pocztowej, do której trafiły ulotki, jest nie tylko ekonomicznie, ale również praktycznie niemożliwe. Po pierwsze, konieczność zatrudnienia dodatkowych osób wyłącznie do wykonywania i weryfikowania zdjęć drastycznie podniosłaby koszty usługi, co jest sprzeczne z ideą niskobudżetowego rozwiązania, jakim jest kolportaż bezadresowy. Dodatkowo, aspekt techniczny przesyłania, przechowywania i analizowania tysięcy plików zdjęciowych wiązałby się z koniecznością zarządzania ogromną bazą danych oraz sprawdzenia każdego pliku pod kątem jego unikalności, co również generowałoby znaczące koszty i wydłużało czas realizacji usługi. Z tego względu, standardy te zazwyczaj zakładają dostarczenie losowo wybranych zdjęć skrzynek pocztowych jako reprezentatywny dowód dystrybucji ulotek, zapewniając jednocześnie klientowi pewien stopień kontroli, nie narażając przy tym na znaczne dodatkowe koszty i złożoności operacyjnej. Ponadto, przewidziane są również spisy ulic, na których rozdawane są materiały, umożliwiające klientowi weryfikację zasięgu przeprowadzonej akcji. Takie praktyki nie zapewniają tak szczegółowego potwierdzenia dostarczenia materiału co usługi pocztowe, dostarczają jednak pewnego rodzaju mechanizmu kontroli i weryfikacji dla klienta, co jest standardem w branży.

Powrót do bloga

Najnowsze

Operator pocztowy roznoszenie ulotek

Zobacz więcej

Operator pocztowy kolportaż

Zobacz więcej

Operator pocztowy cennik

Zobacz więcej