Wydawanie ulotek cennik

Wydawanie ulotek cennik

 

Wydawanie ulotek to czynność pocztowa. Wydawanie ulotek polega na dostarczeniu materiału do skrzynki pocztowej w bloku bądź domu. Materiałem może być: ulotka, gazetka, katalog, broszura, wizytówka. Wydawanie ulotek prowadzone jest na terenie całego kraju. W dużych miastach jakich jak: Szczecin, Łódź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Tychy, Rzeszów, Bochnia, Kielce wydawanie ulotek realizowane jest przeważnie do bloków. Wynika to z faktu, że we wskazanych wyżej miastach przeważa zabudowa wielorodzinna. Ponadto wydawanie ulotek do bloków jest znacznie tańsze niż do domków.

 

 

 

Cennik wydawania ulotek publikowany jest na stronach operatorów pocztowych takich jak: Ulotki24, Inpost czy Poczta Polska. Z danych przedstawionych przez wyżej wymienione przedsiębiorstwa wynika, że średnia cena za wydawanie ulotek do skrzynek pocztowych to 7 groszy netto. Natomiast wydawanie ulotek do domków wiąże się z ceną wyższą o 4 grosze netto. Cennik wydawania ulotek ulega aktualizacji. Operatorzy pocztowi zazwyczaj aktualizują cennik raz do roku przy okazji raportowania ze swojej działalności biznesowej do UKE. Cennik wydawania ulotek jest różny dla obszarów miejskich i wiejskich. Ceny za wydawanie ulotek na terenie miast są o 40 % niższe niż w przypadku identycznej usługi przeprowadzonej na terenach wiejskich. Różnica w cenniku wynika z faktu, że na terenach wiejskich mamy znacznie mniejsze zagęszczenie budynków. W związku z tym wydawanie ulotek zajmuje więcej czasu.

Szukając optymalnej ceny warto zweryfikować kilka firm. Niska cena nie zawsze oznacza, że usługa zostanie wykonana prawidłowo. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment wypowiedzi jednego z kontrahentów firmy Ulotki24: „analizowaliśmy kilka ofert, byliśmy zdecydowani ze względu na te dodatkowe opcje monitorowania, raporty, to jest coś na czym nam by zależało, i widzę, że Państwo profesjonalnie do tego podchodzicie.”. Z powyższej treści wynika, że w branży wydawania ulotek jest wiele firmy. Natomiast nie każda z nich oferuje raportowanie ze swojej pracy. Brak raportu z realizacji usługi uniemożliwia ocenę jej skuteczności. Co więcej brak raportu to również brak potwierdzenia wykonania usługi. Dlatego sugerowanie się ceną czy cennikiem nie jest właściwe. Profesjonalnie wykonany kolportaż ulotek ma swoją cenę. Warto zapłacić więcej, ale być pewnym, że ulotki nie trafią do koszy na śmieci bądź co gorsza do skupu makulatury.

 

 

Wydawanie ulotek przetarg

 

Kontrahenci planując wydawanie ulotek szukają firm – operatorów pocztowych – oferujących jak najniższą cenę. Efektem tego są spore nieporozumienia. Firma zajmująca się wydawaniem ulotek odmówi kontroli wykonania usługi; nie sporządzi raportu. W jakiś sposób będzie musiała ograniczyć koszty, aby przeprowadzić wydawanie ulotek. Zazwyczaj ta optymalizacja kosztowa polega na ograniczeniu ilości pracowników – szczególnie nadzorujących wykonanie usługi. Z tego też względu przeprowadzenie przetargu na wydawanie ulotek jest skutecznym narzędziem wyboru właściwego wykonawcy. Tworząc warunki przetargu możemy zapisać tam informacje o wymaganym sposobie kontroli usługi, terminie realizacji, formie raportowania. Firma stająca do przetargu będzie musiała zaakceptować warunki przetargu, aby otrzymać wynagrodzenie. Przetarg pozwala również na weryfikację biznesową wykonawcy: czy wykonawca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą? Czy wykonawca posiada stosowną wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia skutecznego wydawania ulotek ? Czy wykonawca wystawia faktury VAT? Na te wszystkie pytania odpowiedzi udzieli przetarg. Przetarg jako forma prawna zabezpiecza również wykonawcę wydawania ulotek. Daje gwarancję, że za prawidłowo przeprowadzoną usługę otrzyma wynagrodzenie.

 

 

Powrót do bloga

Najnowsze

Operator pocztowy roznoszenie ulotek

Zobacz więcej

Operator pocztowy kolportaż

Zobacz więcej

Operator pocztowy cennik

Zobacz więcej