Roznoszenie ulotek Sosnowiec

Roznoszenie ulotek Sosnowiec

Roznoszenie ulotek Sosnowiec

Roznoszenie ulotek w Sosnowcu zaliczane jest do metod reklamy outdoor. Reklama zewnętrzna ma na celu pozyskanie nowego klienta lub utrzymanie zainteresowania produktem lub usługą. Stąd duża rola roznoszenia ulotek w procesie budowania wizerunku firmy w sieci. Ulotka reklamowa to duża przestrzeń reklamowa. Ulotka A5, A6, DL czy A4 to spora powierzchnia nadająca się do prezentacji opisu usługi, produktów czy prezentacji cennika. Dobry Copywriter i grafik są w stanie przygotować ulotkę, która wywoła efekt WOW u konsumenta. Dzięki temu wizerunek firmy w sieci kojarzony będzie z pozytywnymi emocjami. Przy projektowaniu ulotki reklamowe do roznoszenia, warto zwrócić uwagę na błędy stylistyczne. Ulotka nie może zawierać żadnych błędów. Do najczęstszych błędów zaliczamy: błędny numer telefonu, adres e-mail, link do fanpage lub Instagrama. W związku z tym projektując ulotkę warto skontaktować się z profesjonalistami. Zazwyczaj firmy roznoszące ulotki dysponują grafikiem i działem DTP – czyli realizacją druku reklamowego.

Roznoszenie ulotek w Sosnowcu realizowane jest na terenie: „Południe”, czyli Niwka-Modrzejów utworzona w 2004 r., „Środula” utworzona w 2012 r., „Maczki” utworzona w 2012 r., „Juliusz” utworzona w 2014 r. Mapa Sosnowca jest w 100 % pokryta skrzynkami pocztowymi. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Sosnowca znajduje się 91767 sztuk skrzynek pocztowych. Ulotki roznoszone są do domków jednorodzinnych; bloków; kamienic; osiedli zamkniętych i firm. Czyli wszędzie tam gdzie znajduje się skrzynka pocztowa.

Cennik roznoszenia ulotek w Sosnowcu jest stały w 2022 i 2023 roku. Cena za roznoszenie ulotek wynosi 8 groszy netto za sztukę wydanej ulotki. Przy czym jest to stawka odnosząca się do kolportażu bezadresowego i wyłącznie do budynków wielorodzinnych (bloki, kamienice, osiedla zamknięte). Roznoszenie ulotek do domków jednorodzinnych na terenie Sosnowca jest drogie, ponieważ ilość takich budynków jest ograniczona. Tym samym cena za roznoszenie ulotek do domków wynosi od 10 do 15 groszy netto za sztukę. Warto zasygnalizować, że firmy roznoszące ulotki oczekują w tym przypadku minimalnego zamówienia w ilości 5 000 sztuk. Oznacza to, że decydując się na roznoszenie ulotek do domków położonych w Sosnowcu należy wydrukować nie mniej niż 5 000 sztuk ulotek.

 

 

Roznoszenie ulotek Sosnowiec

 

 

Co to jest roznoszenie ulotek ?

Roznoszenie ulotek to usługa pocztowa polegająca na dostarczeniu materiału reklamowego (ulotki, gazety, listu) do skrzynki pocztowej. Roznoszenie ulotek polega na bezpośrednim dostarczeniu ulotki. Oznacza to, że ulotka musi trafić bezpośrednio do danej skrzynki pocztowej. Wyróżnia się dwie metody roznoszenia ulotek: adresową; bezadresową. Roznoszenie ulotek adresowe polega na dostarczeniu materiałów pod konkretne adresy, np. Sosnowiec, ul. 3-Maja 4/12. Roznoszenie ulotek metodą bezadresową oznacza, że ulotki trafią do wszystkich skrzynek pocztowych znajdujących się w wyznaczonym przez klienta rejonie, np. Sosnowiec – Pogoń.

 

 

Jak sprawdzić roznoszenie ulotek ?

Roznoszenie ulotek można sprawdzić poprzez bezpośrednią terenową kontrolę. Polega to na sprawdzeniu czy ulotki fizycznie znajdują się w skrzynkach pocztowych. Inną metodą kontroli kolportażu jest weryfikacja dokumentacji zdjęciowej. Zdjęcia wykonane są z odległości umożliwiającej identyfikację lokalizacji (np. zdjęcie frontu budynku) i skrzynki pocztowej. Takie zdjęcie dowodzi faktu, że ulotka została dostarczona do skrzynki pocztowej. Mimo wszystko najlepszą formą kontroli jest efekt roznoszenia ulotek. Jeżeli są zapytania ze strony klientów lub sprzedaż to oznacza to, że kolportaż ulotek przyniósł efekty. To dowodzi, że usługa roznoszenia ulotek została wykonana prawidłowo.

 

 

Ile czasu trwa roznoszenie ulotek ?

Roznoszenie ulotek trwa tyle ile zostanie określone w umowie pomiędzy stronami. Przyjmuje się, że jeden ulotkarz jest w stanie w ciągu jednego dnia roboczego wydać 2500 sztuk ulotek do skrzynek pocztowych w budynkach wielorodzinnych. W związku z tym można szybko przeliczyć ile osób i dni potrzeba do wydawania 10 000 czy 200 000 sztuk ulotek. Czas trwania ulotek często związany jest z akcją promocyjną, np. gazetką promocyjną, w której zawarta jest informacja o czasowej obniżce cen. Każda osoba roznosząca ulotki powinna otrzymać wytyczne co do terminu realizacji zlecenia, np. ulotki powinny zostać wydane w ciągu 3 dni roboczych. Zleceniodawca powinien zadbać o zapis terminu realizacji kolportażu ulotek w umowie z firmą ulotkową. Wskazanie jasnych ram zlecenia ogranicza do zera ewentualną reklamację bądź błędy.

Powrót do bloga

Najnowsze

Operator pocztowy cennik

Zobacz więcej

Poczta Polska cennik

Zobacz więcej

Poczta Polska – roznoszenie ulotek

Zobacz więcej