dystrybucja ulotek cennik

Dystrybucja ulotek cennik

Dystrybucja ulotek cennik

 

Dystrybucja ulotek jest formą reklamy, której celem jest dostarczenie ulotek do skrzynek pocztowych w jak największym zasięgu. Dystrybucja ulotek prowadzona jest na terenie całej Polski. Za realizację usługi dystrybucji ulotek odpowiadają wyspecjalizowane firmy – operatorzy pocztowi. To przedsiębiorstwa zajmujące się:

  • Dystrybucją bezadresową,
  • Dystrybucją adresową,
  • Dystrybucją ulotek do punktów handlowych,
  • Dystrybucją materiałów reklamowych bądź informacyjnych do instytucji, np. kościołów, urzędów, hoteli itp.

Cennik za dystrybucję ulotek jest zróżnicowany. Cena zależy przede wszystkim od rejonu dystrybucji ulotek; ilości ulotek; sposobie dostarczenia ulotek i raportowaniu. Najtańszą formą dystrybucji ulotek wykonanie usługi bezadresowo. Oznacza to, że w rejonie dystrybucji (np. danej dzielnicy, mieście) ulotki trafią do wszystkich skrzynek pocztowych.

 

dystrybucja ulotek cennik

 

Cena za dystrybucję ulotek metodą bezadresową to od 6 groszy do 10 groszy netto. Inny poziom cenowy prezentuje dystrybucja ulotek metodą adresową. Dystrybucja adresowa oznacza, że ulotka zostanie dostarczona pod konkretny adres, np. ul. Słowackiego 5/12. Natomiast nie w całym budynku. Cennik dystrybucji adresowej uzależniony jest od ilości miejscowości wchodzących w skład rejonu dystrybucji. Przecięta cena za dystrybucję adresową to od 14 groszy do 20 groszy netto za sztukę wydanej ulotki w obrębie jednego powiatu. Przy czym wiele firm zastrzega, że wykonując dystrybucję adresową wymaga nakładu ulotek niemniejszego niż 15 000 sztuk.

 

 

Co to jest dystrybucja bezadresowa

 

Dystrybucja bezadresowa oznacza, że ulotka trafi pod wszystkie adresy pocztowe w danym mieście bądź rejonie (np. kilku ulicach, osiedlach). Dystrybucja bezadresowa uniemożliwia wyłącznie z realizacji budynków (np. starych bloków). Dystrybucja ulotek metodą bezadresową jest najtańszym sposobem reklamy zewnętrznej, tzw. outdoor. Przeciętna cena za dystrybucję ulotek na terenie dużego miasta wynosi około 6-7 groszy netto za sztukę. W związku z tym dysponując budżetem marketingowym w wysokości 500 zł netto można skutecznie dostarczyć ulotki do kilku tysięcy mieszkańców.

 

 

Co to jest dystrybucja punktowa

 

Dystrybucja punktowa oznacza, że ulotka bądź inny materiał reklamowy zostanie dostarczony wyłącznie pod konkretne adresy. Baza adresowa jest określona przez Zamawiającego przed realizacją dystrybucji ulotek. Dystrybucja adresowa kierowana jest przeważnie do firm, np. gastronomicznych, usługowych bądź hoteli i obiektów wypoczynkowych.

 

 

Ranking dystrybucji ulotek

 

Nie istnieją żadne wiarygodne rankingi dystrybucji ulotek. Firmy z branży usług pocztowych konkurują na polu ceny, internetowych opinii i rekomendacji ze strony Klientów. Najlepszym sposobem weryfikacji rzetelności operatora pocztowego jest weryfikacja pisemnych referencji na jego temat. Takie dane firmy zajmujące się dystrybucją ulotek zazwyczaj publikują na swoich stronach internetowych.

 

 

Powrót do bloga

Najnowsze

Operator pocztowy cennik

Zobacz więcej

Poczta Polska cennik

Zobacz więcej

Poczta Polska – roznoszenie ulotek

Zobacz więcej