roznoszenie ulotek koszty (1)

Roznoszenie ulotek co to jest

Roznoszenie ulotek co to jest

 

Roznoszenie ulotek to czynność polegająca na dostarczeniu ulotki reklamowej do skrzynki pocztowej. Przeważnie materiałem reklamowym jest ulotka, gazetka bądź katalog. Roznoszenie ulotek to usługa pocztowa. Roznoszenie ulotek realizowane jest na obszarze całej Polski. Wszędzie tam gdzie znajduje się skrzynka pocztowa: dom, blok, segment, biuro, adres firmowy.

 

 

Roznoszenie ulotek jest skutecznym narzędziem reklamy bezpośredniej. Umożliwia przekazanie oferty bezpośrednio do potencjalnego klienta. Odpowiedni wybór grupy docelowej skutecznie podnosi szanse sprzedaży- konwersję. Dodatkowo roznoszenie ulotek skierowane jest do wszystkich grup wiekowych. Zarówno młodzi mieszkańcy miast, jak i starsi sprawdzają skrzynki pocztowe. Dlatego też roznoszenie ulotek sprawdza się wszędzie tam gdzie docelowym klientem jest konsument, na przykład:

 • Przemysł,
 • Budownictwo,
 • Rolnictwo,
 • Leśnictwo,
 • Transport,
 • Łączność,
 • Handel,
 • pozostałe gałęzie produkcji materialnej (wydawnictwa filmy  usługi informacyjne i inne),
 • gospodarka komunalna,
 • gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne,
 • nauka i rozwój techniki,
 • oświata i wychowanie,
 • kultura i sztuka,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • kultura fizyczna  turystyka i wypoczynek,
 • pozostałe branże usług niematerialnych (fryzjerskie kosmetyczne  fotograficzne i inne),
 • administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości,
 • finanse i ubezpieczenia,
 • organizacje polityczne związki zawodowe i inne.

Roznoszenie ulotek jest usługą nisko-budżetową. Wystarczy kilkaset złotych, aby dostarczyć ulotki do kilku tysięcy potencjalnych klientów w obrębię miasta czy wsi.

Roznoszenie ulotek realizowane jest przez operatorów pocztowych. To wyspecjalizowane firmy wpisane na listę operatorów pocztowych. Do grona operatorów pocztowych należą firmy takie jak: Ulotki24, Inpost, Poczta Polska. Wyżej wymienione przedsiębiorstwa prowadzą roznoszenie ulotek na terenie całej Polski w sposób profesjonalny. Referencje na ich temat można znaleźć na stronach firmowych. Referencje to pisemne skany dokumentów potwierdzających rzetelne wykonanie roznoszenia ulotek. Referencje wystawiają zleceniodawcy, tj. firmy, które korzystały z roznoszenia ulotek.

 

Roznoszenie ulotek koszty

 

Koszt roznoszenia ulotek wynika z: nakładu sztuk ulotek; formatu, w jakim wydrukowana jest ulotka; rejonowi roznoszenia ulotek. Na podstawie tych danych operator pocztowy tworzy ofertę. Oferta zawiera koszt roznoszenia ulotek; sposób realizacji roznoszenia ulotek; czas realizacji roznoszenia ulotek; formę kontroli i raportu. Koszt roznoszenia ulotek w przypadku dużych miast jak: Siedlce, Szczecin, Warszawa, Płock, Lublin, Poznań, Swarzędz, Piła czy Kraków to od 5 groszy do 9 groszy netto. Cena dotyczy wyłącznie roznoszenia ulotek bezadresowo. Koszty roznoszenia ulotek na terenach wiejskich jest znacznie wyższy. Uzależniony przede wszystkim od ilości punktów kolportażu; ilości planowanych tras do przejechania. W wielu przypadkach koszty roznoszenia ulotek na terenie wiejskim nie są wyższe niż 12 groszy netto za sztukę wydanej ulotki. Przy czym minimalna ilość ulotek do roznoszenia na terenie wiejskim powinna być większa niż 250 sztuk na miejscowość.

Powrót do bloga

Najnowsze

Ile kosztuje wydawanie ulotek do rąk?

Zobacz więcej

Wydawanie ulotek do rąk

Zobacz więcej

Kto odpowiada za kolportaż ulotek?

Zobacz więcej