Kolportaż ulotek Wrocław

Kolportaż ulotek  Wrocław

 

Kolportaż ulotek we Wrocławiu polega na dostarczeniu ulotki do skrzynki pocztowej. Ulotki kolportowane są przez ulotkarzy, czyli osoby zawodowo zajmuje się kolportażem ulotek. We Wrocławiu ulotki trafiają do budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, firm i kamienic. Czyli wszędzie tam gdzie znajduje się skrzynka pocztowa. Kolportaż ulotek realizowany jest za pośrednictwem firm – operatorów pocztowych. To wyspecjalizowane podmioty świadczące usługi kolportażu bezadresowego i adresowego na terenie Wrocławia. Koszt kolportażu ulotek we Wrocławiu uzależniony jest od:

  • Ilości ulotek – ile sztuk ulotek ma zostać rozniesione po skrzynkach pocztowych, np. 10 000 sztuk czy 20 000 sztuk;
  • Format ulotki – wymiary materiału, np. ulotka DL, ulotka A4 lub A6;
  • Rejon kolportażu – zestawienie ulic bądź dzielnic, na które dostarczone mają być ulotki;
  • Ilość terenowych kontroli kolportażu ulotek – ile razy ma zostać przeprowadzona terenowa kontrola kolportażu ulotek. Przeważnie klienci decydują się na jedną wspólną terenową kontrolę kolportażu ulotek. Ta czynność trwa zazwyczaj od 1 do 2 godzin. Podczas terenowej kontroli kolportażu weryfikowane są losowo wskazane przez klienta adresu – około 100 sztuk. Taki poziom kontroli umożliwia ustalenie czy usługa kolportażu ulotek została wykonana rzetelnie;
  • Forma kolportażu – bezadresowa lub adresowa. Kolportaż bezadresowy oznacza, że ulotka trafi do wszystkich skrzynek pocztowych w rejonie świadczenia usługi. Kolportaż ulotek adresowy oznacza, że ulotki zostaną wydane do konkretnych adresów, np. kilku mieszkań w danym budynku.

 

kolportaż ulotek Wrocław

 

Mimo to przecięta stawka za kolportaż ulotek to 6 groszy netto za sztukę ulotki. Przy czym wiele firm zastrzega, że minimalny nakład ulotek do kolportażu we Wrocławiu to 10 000 sztuk.

 

 

Jak zaplanować kolportaż ulotek

 

W planowaniu kolportażu ulotek niezbędne jest określenie grupy docelowej. Oznacza to wytypowanie rejonów (ulic, dzielnic, miast), w których mieszkają Nasi potencjalni klienci. Zazwyczaj w przypadku firm mających placówkę stacjonarną rejon kolportażu to promień 3-4 kilometrów od siedziby firmy. Wynika to z fakt, że firmy działające w danym mieście posiadają konkurencję. Klient wybiera zazwyczaj firmę, do której ma najbliżej. Więc kolportaż ulotek dalej niż 3-4 km nie ma żadnego sensu. Widać to szczególnie w przypadku pizzerni bądź szeroko pojętej gastronomii. Dostawy są ograniczone do 3-4 kilometrów. Dlatego też nawet jeżeli klient otrzymałby ulotkę, to i tak nie dokona skutecznego zamówienia z dowozem. Co gorsza czując się wprowadzony w błąd może takiej restauracji wystawić negatywną opinię. Następnym krokiem jest wybór firmy świadczącej usługi kolportażu ulotek. Wiele takich podmiotów informuje, że przeprowadza akcję kolportażu ulotek na terenie całej Polski. To jest nieprawda. Często zlecenia kolportażu ulotek przekazywane są lokalnym podwykonawcom, nad którymi nikt nie ma kontroli. Dlatego też najlepszą gwarancją jakości jest przekazanie usługi kolportażu do realizacji firmie mającej status operatora pocztowego. Taka firma działa na takich samych zasadach jak Poczta Polska. Musi posiadać rozbudowane terenowe struktury i świadczyć usługi na terenie całego kraju. Ponadto działalność operatorów pocztowych jest kontrolowana przez UKE. Co większa poziom bezpieczeństwa i rzetelności.

 

Co to jest kolportaż bezadresowy

 

Kolportaż ulotek bezadresowy oznacza, że materiał reklamowy trafi do wszystkich skrzynek pocztowych znajdujących się w rejonie świadczenia usługi. Klient nie ma możliwości wyłączenia adresów bądź grupy adresów z realizacji ulotkowania. Kolportaż bezadresowy to najtańsza forma reklamy pocztowej. Średnia cena za kolportaż ulotki to 5 groszy netto. W związku z tym mając do dyspozycji nawet 400 zł netto można skutecznie roznieść ulotki do kilku tysięcy skrzynek pocztowych czyli potencjalnych klientów.

 

kolportaż ulotek Wrocław (2)

 

Jak kontrolować kolportaż ulotek ?

 

Kolportaż ulotek to forma reklamy pocztowej. W związku z tym kontrola kolportażu ulotek polega na weryfikacji czy ulotka faktycznie trafiła do skrzynki pocztowej. Kontrola przeprowadzana jest obecności klienta bądź jego pracownika. Klient wskazuje losowo wybrane przez siebie adresy. Następnie sprawdzane są skrzynki pocztowej. Jeżeli ulotka znajduje się we wskazanym przez klienta adresie to oznacza to, że usługa jest realizowana poprawnie. Kontrolę kolportażu ulotek należy przeprowadzić maksymalnie 24 godzin od dnia zakończenia usługi. Wynika to z faktu, że ulotki są wyciągane przez mieszkańców ze skrzynek pocztowych – codziennie. W związku z tym weryfikacja czy ulotka znajdowała się w skrzynce pocztowej 2-3 dni od zakończenia usługi jest nie możliwa. Po prostu ulotek po takim terminie nie będzie w skrzynkach pocztowych.

 

 

 

 

Powrót do bloga

Najnowsze

Operator pocztowy roznoszenie ulotek

Zobacz więcej

Operator pocztowy kolportaż

Zobacz więcej

Operator pocztowy cennik

Zobacz więcej