wydawanie ulotek

Wydawanie ulotek Warszawa

Wydawanie ulotek Warszawa

 

Wydawanie ulotek na terenie Warszawy jest skutecznym narzędziem marketingowym. Warszawa cechuje się w przeważającej większości zabudową wielorodzinną. Duże skupiska osiedli znacząco ułatwiają pracę przy wydawaniu ulotek do skrzynek pocztowych. Koszt wydawania ulotek do skrzynek pocztowych to 7 groszy netto. Przy czym minimalny nakład w Warszawie to 10 000 sztuk. Wskazana cena dotyczy przeważnie materiałów A6, A5, A4 lub DL. Na papierze kredowym do grubości 130 g m2.

 

Wydawanie ulotek Wrocław

 

Wydawanie ulotek we Wrocławiu polega na dostarczeniu materiału reklamowego do skrzynki pocztowej w budynku jedno bądź wielorodzinnych. We Wrocławiu przeważają budynki wielorodzinne. W szczególności kamienice, zbudowane w pobliżu centrum miasta. Wydawanie ulotek to popularna metoda reklamy swoich produktów bądź usług. Szczególnie jeżeli w ramach przedsiębiorstwa posiadamy punkt stacjonarny w pobliżu dużych osiedli bądź w okolicy ważnych arterii miejskich. Zabudowa jednorodzinna ma we Wrocławiu niewielki udział w liczbie skrzynek pocztowych. Stąd też wydawanie ulotek do domków jednorodzinnych jest droższą formą usługi. Koszt zaczyna się od 11 groszy netto za sztukę wydanej ulotki. Minimalny nakład to 5000 sztuk. Przy czym jest to cena za jednorazową usługę, a nie rozłożenie wydawania ulotek na kilkanaście dni.

 

wydawanie ulotek

 

 

Wydawanie ulotek cennik

 

Wydawanie ulotek to nadal skuteczna forma reklamy w wielu gałęziach biznesu. W branżach gastronomicznej, usługowej, turystycznej, hotelowej jest to kluczowe narzędzie pozyskiwania klientów. Wydawane ulotki trafiają bezpośrednio do skrzynek pocztowych. Skrzynki pocztowe są codziennie weryfikowane przez mieszkańców. Wyciągana jest poczta i ulotki reklamowe. W związku z tym ciekawie przygotowana kreacja graficzna ulotki potrafi zwiększyć szanse interakcji: zakupu, kontaktu telefonicznego, wejścia na stronę internetową. Tym samym wydawanie ulotek jest formą precyzyjnego kontaktu z potencjalnym klientem. Cennik wydawania ulotek zależy od kilku czynników:

  • Rejon wydawania ulotek – miasto, dzielnica bądź baza adresów,
  • Nakład – ilość sztuk ulotek do wydania,
  • Format – w jakiej wielkości została wydrukowana ulotka.

Cennik wydawania ulotek na terenach miejskich jest w miarę stały. To 7 groszy netto za sztukę wydanej ulotki przy nakładzie nie mniejszym niż 10 000 sztuk. Na terenie wiejskim jest to minimum 11 groszy netto.

 

Wydawanie ulotek przetarg

 

Wydawanie ulotek to bardzo konkurencyjna branża. Próg wejścia i wyjścia z tej działalności jest niski. Realizowany pół-profesjonalnie nie wymaga większych nakładów finansowych. W gąszczu tych wszystkich firm znajduje się kilkanaście profesjonalnych, tak zwanych Operatorów Pocztowych. Są to przedsiębiorstwa prowadzące profesjonalną i regulowaną prawnie działalność wydawania materiałów reklamowych i informacyjnych. Nadzór nad nimi sprawuje UKE. W związku z tym planując zlecenie wydawania ulotek warto rozważyć formę przetarg. Przetarg pozwala wyłonić firmę, która wykona wydawanie ulotek w najniższej cenie.

Powrót do bloga

Najnowsze

Operator pocztowy roznoszenie ulotek

Zobacz więcej

Operator pocztowy kolportaż

Zobacz więcej

Operator pocztowy cennik

Zobacz więcej