Kolportaż ulotek przetarg

Kolportaż ulotek przetarg

 

W Polsce mamy kilka liczących się platform przetargowych: Nextbuy24, Oferent, Biznes-Polska, Eulerhermes, PlatformaZakupowa, LoginTrade, UZP. Na wymienionych wyżej stronach internetowych codziennie posiada się kilkanaście zapytań o przetarg na kolportaż ulotek. Przetargi na kolportaż ulotek publikują zazwyczaj instytucje i organizacje państwowe (Urzędy, Muzea, Teatry, Galerie Sztuki, Agencja Rządowe, Gminy, Urzędy Marszałkowskie, Obiekty sportowe). Wyznacznikiem wyboru oferty jest cena, doświadczenie (referencje) i szybkość realizacji kolportażu ulotek. Zazwyczaj w przetargach zawierany jest zapis, że dodatkowe punkty zostaną przyznane firmie, która wykona kolportaż ulotek w jak najkrótszym czasie, np. 4 dni. Przetarg na kolportaż ulotek organizują również duże firmy i korporacje, np. LOTOS, ORLEN, BRW. Przetarg jest idealną metodą wyłonienia wykonawcy kolportażu ulotek oraz weryfikacji jego zdolności logistycznych. Ponadto przetarg ma formę pisemną. Zawiera wzór umowy, zapisy dotyczące kar umownych. Tym sposobem obie strony przetargu zdają sobie sprawę z obowiązków i przywilejów.

 

kolportaż ulotek

 

Co to jest rejon kolportażu

 

Rejon kolportażu ulotek to obszar, na którym materiały mają zostać rozniesione do skrzynek pocztowych. Rejon kolportażu ulotek wskazuje klient bądź agencja reklamowa. Rejon kolportażu jest ustalany na podstawie danych o ilości skrzynek pocztowych. Tego typu informacje udostępnia Poczta Polska bądź operatorzy pocztowi, np. firma Ulotki24. Dane są niezwykle ważne. Na ich podstawie realizowany jest druk ulotek. Rejon kolportażu ulotek należy dobrać pod grupę docelową. Jeżeli naszymi klientami są osoby mające małe dzieci, warto skierować kolportaż ulotek na nowe osiedla. Dobrym przykładem wizualizującym jak ważny jest rejon kolportażu stanowi branża gastronomiczna. Pizzernia, Sushi bądź restauracje innego typu zazwyczaj zlecają kolportaż w promieniu 3-4 kilometrów od siedziby. Jest to związane z zasięgiem dowozu posiłków. Stąd też prosty wniosek, że nie warto kolportować ulotek na terenach, na których Nasza firma nie świadczy usług bądź ma problem z obsługą klienta.

 

Co to jest kolportaż bezadresowy

 

Kolportaż ulotek metodą bezadresową oznacza, że ulotki zostaną dostarczone do wszystkich skrzynek pocztowych w wyznaczonym przez Klienta obszarze. Przy kolportażu bezadresowym nie można wyłączyć pewnych ulic, dzielnic bądź adresów z dostarczenia ulotek. Kolportaż bezadresowy jest skuteczny przy szerokiej grupie docelowej, np. osoby w wieku 18-70 lat. Kolportaż bezadresowy nie sprawdza się gdy grupą docelową są przedsiębiorcy, czyli B2B.

Powrót do bloga

Najnowsze

Operator pocztowy roznoszenie ulotek

Zobacz więcej

Operator pocztowy kolportaż

Zobacz więcej

Operator pocztowy cennik

Zobacz więcej